Sao chép Biểu tượng, Biểu tượng và Biểu tượng cảm xúc

khuôn mặt tươi cười

khuôn mặt trìu mến

mặt lưỡi

mặt tay

mặt hoài nghi trung lập

mặt buồn ngủ

mặt không khỏe

mũ mặt

kính mặt

mặt quan tâm

mặt tiêu cực

trang phục mặt

mặt mèo

mặt khỉ

cảm xúc

Biểu tượng cảm xúc, biểu tượng, biểu tượng miễn phí để sao chép

Biểu tượng cảm xúc ngày nay phổ biến hơn bao giờ hết. Chúng rất hữu ích trong việc thể hiện bản thân hoặc nhấn mạnh văn bản. Dưới đây là hơn một nghìn biểu tượng cảm xúc, biểu tượng và biểu tượng độc đáo để sao chép và sử dụng cho bất cứ điều gì bạn cần.

Về chúng tôi

Chúng tôi tin rằng bất cứ ai cũng có thể sử dụng nhu cầu công nghệ. Cách của chúng tôi để thực hiện điều đó là bằng cách xây dựng các ứng dụng đơn giản có thể được sử dụng bằng nhiều ngôn ngữ. Mặc dù trọng tâm chính của chúng tôi là các ứng dụng dựa trên ngôn ngữ, chúng tôi đang trong quá trình xây dựng các công cụ cho các trường hợp sử dụng hàng ngày. Bạn có ý tưởng cho một ứng dụng có thể hữu ích trong nhiều ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh không? Hãy liên hệ để sử dụng, chúng tôi rất thích nghe từ bạn!

Trang này ban đầu được viết bằng tiếng Anh và dịch. Nếu bạn có sửa chữa, xin vui lòng gửi email ở đây. customer@app-translation.com

tài trợ của chúng tôi