Trong khoảng Smodin

Chúng tôi tạo ra các ứng dụng có thể sử dụng trong hơn 100 ngôn ngữ. Chúng tôi hiện đang xây dựng 5 ứng dụng mới là công cụ hữu ích cho công việc hàng ngày của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc có ý tưởng để xây dựng và yêu cầu chúng tôi đưa nó lên trang web của chúng tôi, hãy liên hệ tại liên kết dưới đây.

Tất cả các ứng dụng

Bạn muốn thuê tôi và nhóm của tôi?

Liên hệ với tôi qua email, tốt nhất là bằng tiếng Anh và cho chúng tôi biết phạm vi dự án của bạn. Chi phí thời gian của tôi là 200 USD mỗi giờ, phần còn lại của đội sẽ thay đổi giá dựa trên bộ kỹ năng.

Trang này ban đầu được viết bằng tiếng Anh và dịch. Nếu bạn có sửa chữa, xin vui lòng gửi email ở đây. customer@app-translation.com

tài trợ của chúng tôi